Der ingen kunne tru at nokon kunne bu

ONSDAG 16. OKTOBER KL 19.00

Språkprisvinnar og programleiar Arve Uglum og vår eigen NRK-journalist Noralv Pedersen vil fortelje om arbeidet bak NRK-suksessen "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu"
- om møta med menneska, og om språket i serien.

Framleis finst det menneske som lever på ein måte som for dei fleste av oss verkar usannsynleg og eventyrleg.

Velkommen til ein inspirerande kveld på Blix hotell i samarbeid med Vik mållag og Vik folkebibliotek.

Gratis inngang.

Det vert mogleg å kjøpa forfriskingar.