Å fortelje om levd liv, Torsdag 7. november 2019 kl. 19:00–21:00

Å elske ein far, å bere ei sorg, å stå i ein kamp, å finne ein veg.
Livet, med andre ord. Ei levande forteljing, med Kjersti og Kjartan sine ord.

Tidlegare i vår fekk Kjersti Mjør kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar.

Juryen drog fram evna til å skildre liv og lagnader med varme, nysgjerrigheit og humor i grunngjevinga si.

Kollega Jens Kihl i Bergens Tidende sa det slik:

«Ho får tagale hardingar i tale. Ho får tytete bergensarar til å tenkje. Og etterpå skaper ho ordkunst av det ho fann. Ingen skildrar vestnorsk liv som Kjersti Mjør.»

Denne hausten er ho aktuell med biografien om SV-dronninga Oddny Miljeteig. Boka har fått tittelen «Hjartebank». Det er grunn til å vente seg ein tekst av den typen Kjersti Mjør er kjent for, der vi får fylgje orda fram til den inste grinda i livet vi les om.

Kjartan Brügger Bjånesøy er som Kjersti ein omtykt portrett-journalist, med lang fartstid i Dagbladet sitt laurdagsmagasin. I vinter gav han ut boka «Kjære pappa. Vi er andre menn no.». Han tek lesaren med over fjellet heim til Austevoll, der faren har fått slag og tilveret dreier seg om å takle det eine tapet etter det andre. Forteljinga er djupt rørande, personleg og ærleg.

I dette programmet fortel dei to journalistane om arbeidet med bøkene, og samtalar om korleis det levde livet inspirerer skrivinga. Korleis viser den seg, den grinda ein ikkje skal trenge seg forbi? Korleis kan orda likevel nå over og fram til lesaren?
Vi teier ofte om det næraste i dagane som kjem og går. Kjersti og Kjartan skriv om sjølve livet, slik at vi kan finne orda vi treng for å nå kvarandre.

Programmet er utvikla av Svidal skriveri for Rom for ord, med støtte frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk kulturråd, og vert arrangert i samarbeid med Vik bibliotek.

Der ingen kunne tru at nokon kunne bu

ONSDAG 16. OKTOBER KL 19.00

Språkprisvinnar og programleiar Arve Uglum og vår eigen NRK-journalist Noralv Pedersen vil fortelje om arbeidet bak NRK-suksessen "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu"
- om møta med menneska, og om språket i serien.

Framleis finst det menneske som lever på ein måte som for dei fleste av oss verkar usannsynleg og eventyrleg.

Velkommen til ein inspirerande kveld på Blix hotell i samarbeid med Vik mållag og Vik folkebibliotek.

Gratis inngang.

Det vert mogleg å kjøpa forfriskingar.

Julebord 2019

Fredag 6. desember:

Tradisjonell julebordsbuffet med kalde og varme rettar.

Musikk ved «Tor Talle Duo» frå Leikanger

Kr 625 pr person

Få plassar att denne kvelden

 

Laurdag 7. desember:

Tradisjonell julebordsbuffet med kalde og varme rettar.

Musikk ved «Tor Talle Duo» frå Leikanger

Kr 625 pr person

 

Fredag 13. desember:

Tradisjonell julebordsbuffet med kalde og varme rettar.

Musikk ved gruppa «Ein Te» frå Vik

Kr 625 pr person

 

Laurdag 14. desember:

Tradisjonell julebordsbuffet med kalde og varme rettar.

Musikk ved gruppa «Ein Te» frå Vik

Kr 625 pr person

 

Sjå også gjerne vedlegg.

 

Lyst på julemat, men ikkje høve til julebord? Vi serverer også juletallerken m/dessert frå slutten av november. Ta kontakt for bestilling.

Out of space - Sannes & Ødegaards astroshow torsdag 12. september kl 19.00

Opplev spennande exoplanetar, kolonisering av Solsystemet, romreiser, Solsystemets og Galaksens dramatiske framtid. Kva moglegheiter fins for intelligente liv og korleis vil vi eventuelt kunne oppnå kontakt med framande sivilisasjonar?

Sci-fi-forfattar og vitenformidlar Anne Mette Sannes og astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard vil presentera eit multimediashow med spektakulære bilete, filmar, animasjonar, lydeffektar, og musikkvideoar. I samanheng med showet får publikum kjenne på ekte steinar frå verdensrommet.

Bli med og opplev Universets mysterium.

Det vert mogeleg å kjøpa forfriskingar. Gratis inngang for alle interesserte. Høver for alle frå om lag 9 år.